Лекции, Управління персоналом автор Довгань Л.Є.


Внимание! Уважаемый посетитель, для того чтобы Вы могли загружать файлы на свой компьютер вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться сейчас либо войти на сайт под своим именем.
Полностью эту лекцию включая таблицы, схемы, рисунки. Вы можете скачать одним или несколькими фйлами ниже

ЗАВДАННЯ № 26

На контрольну роботу з курсу “Управління персоналом

 

Студенту гр.

 

В ТЕОРЕТИЧНІЙ частині роботи мають бути розглянуті наступні питання :

 

1. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

2. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані працівники. Інтереси  роботодавця  і  працівників:   спільність  і  розбіжність, імовірність виникнення і загострення конфліктів. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

3. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від роботи персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

4.Служби персоналу: організація та функції.

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових  служб.  Статус,  організаційна  побудова та  принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями, діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації.; Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми   з   управління   персоналом.   Регламентація   правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу . Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1.Описати практичну реалізацію викладених теоретичних положень в діяльності конкретної організації

2.Резюме та супровідний лист для працевлаштування

 

ЗАВДАННЯ № 27

На контрольну роботу з курсу “Управління персоналом

 

Студенту гр.

 

В ТЕОРЕТИЧНІЙ частині роботи мають бути розглянуті наступні питання :

1. Служби персоналу: організація та функції.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових  служб.  Статус,  організаційна  побудова та  принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями, діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації.; Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби. Інформаційне забезпечення служби персоналу

 2. Управління процесом вивільнення персоналу

Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх виникнення. Нещасні випадки. Дисциплінарний вплив.

 3. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування.

Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування.

Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу

4.Служби персоналу: організація та функції.

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових  служб.  Статус,  організаційна  побудова та  принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Реорганізація роботи кадрової служби. Роль менеджера в роботі з персоналом. Процес планування роботи з персоналом. Види та вибір методів планування. Основні напрями, діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації.; Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Інформаційне забезпечення служби персоналу. Автоматизовані програми   з   управління   персоналом.   Регламентація   правового забезпечення. Організація обліку та звітності по персоналу. Робота з документами по особовому складу . Заходи по охороні та безпеці кадрової інформації.

 

  ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ:

1.Описати практичну реалізацію викладених теоретичних положень в діяльності конкретної організації

2.Резюме та супровідний лист для працевлаштування

Предыдущая страница | Страница 24 из 27 | Следующая страница
Внимание! Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.